0850 305 0 465
info@gokcay.com.tr
Sipariş Takibi
Havale Bildirimi Yap
Ana Sayfa Gök Yeşil Çay (100 Gr)
Gök Yeşil Çay (100 Gr)
Ürün Kodu : 05 114
Ürün Adı : Gök Yeşil Çay (100 Gr)

Satış Fiyatı : 25,00 TL (%8 KDV DAHİL)

Sepete Ekle

Yeşil çay, Camellia Sinensi çay bitkisinin yaprakları körpe iken hemen toplanması ve kurutulmasıyla yapılır.

Kapalı, temiz ve kuru bir kapta saklanmalıdır.

Yararları:

 • Yeşil çay Çin ve Hindistan tıbbında kanamayı durdurmak, yaraları iyileştirmek, sindirime yardım etmek, kalp ve akli sağlığı geliştirmek ve vücut ısısını düzenlemek için kullanılır.
 • Pelifonal açısından zengin olan çay iltihaplanmayı azaltır ve deri korunmasında büyük rol oynar.
 • Çayda yüksek oranda bulunan EGCG denen kateşin, hücrelerin zarar görmesini önler.
 • Kan akışını hızlandırır.
 • İçindeki pelifonellerin tümör gelişimini azalttığı görülmüştür ve bu da kanser oluşumunu azalttığına karşı öngörüler ortaya çıkarmaktadır.
 • UVB ışınlarının verdiği zararlara karşı korumaktadır
 • Kardiovasküler hastalıklara bağlı olan ölüm oranını azalttığı görülmüştür.
 • İyi kolestrolü artırır ve kötü kolestrolü düşürür.
 • Tip 2 diyabet riskini azaltmaktadır.
 • Hala süren çalışmalara göre, yeşil çayın Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının riskini azaltabileceği düşünülmektedir.
 • Yeşil çayda bulunan kateşinler ağızda bulunan bazı bakteri çeşitlerini öldürmektedir ve bu da ağız kokusunu önlemektedir. Ayrıca ağızda plak oluşumunu azaltmaktadır.
 • Yeşil çaydaki kafein oranı fazla olmasının yanında kahvedeki kafeinin etkisi gibi gerginlik vermez. *Hamilelerin ve 6 yaşından küçük çocukların tüketmesi uzman doktorlar tarafından önerilmez.
 • Yeşil çayda bulunan L-theanin adlı protein
 1. Beyin kimyasalı “GABA”yı arttırarak stresi azaltmak ve rahatlatmakta,
 2. İnsanların duygularını etkileyen dopamini dengeleyerek iyi ve rahat hissetme hissi veren kimyasalları arttırmakta,
 3. Meditasyonda olduğu gibi alfa beyin dalgalarını uyarıp zihinsel kıvraklık ve rahatlama vermekte yardımcı olur
 • Kan basıncını düşürür.
 • Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakmayı hızlandırdığı konusunda çalışmalar devam etmektedir.
 • 40,000 kişiyle yapılan araştırmaya göre günde 3-5 bardak yeşil çay içen kişilerin ömrü artmaktadır. (Yaşam tarzı sağlıklı olan insanlarda geçerliliği daha fazladır.)

 

YEŞİL ÇAY NASIL DEMLENİR:

Batı tarzı:  (Daha Ekonomik)

 • Kullanılacak demliği içine sıcak su dökerek ısıt ve sonra suyu dök.
 • 2 gram yeşil çayı demliğin içine koy.
 • 80°C sıcak suyu yeşil çayın üzerine dök.
 • 1.5-2 dakika çayın demlenmesini bekle ve suyu bardağa dök.

 

Çin tarzı

 • Kullanılacak demliği içine sıcak su dökerek ısıt ve sonra suyu dök.
 • 5-6 gram yeşil çayı demliğin içine koy.
 • 80°C sıcak suyu yeşil çayın üzerine dök.
 • Çay 15-20 saniye demlendikten sonra suyu bardağa dök.
Toplam Yorum Sayısı (0)


Yorum Eklemek İçin Üye Olmalısınız

Üye Ol

Sipari?leriniz, ödemesi tamamland?ktan sonra en geç 3 i? günü içinde kargoya verilecektir. 

Grev, lokavt, tabii afetler, ayaklanma, halk hareketleri, nükleer risk ve tehlike, sava?, istila, ihtilal, iç sava?, sabotaj ve yang?n halleri gibi ola?anüstü durumlarda ve al?c?dan kaynaklanan (adreste bulunmama, teslim alacak yetkilinin olmamas?, al?c?n?n adresten ta??nm?? olmas?, vb.) durumlarda teslimat süresi ve ko?ullar? de?i?kenlik gösterebilir.

Sipari?inizi resimli bir kimlik ibraz ederek, imza kar??l??? kargo görevlisinden teslim alabilirsiniz.

Sipari?iniz teslim edildi?inde, kargo yetkilisi e?li?inde paketinizi açmal? ve ürünü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmi?, y?rt?lm??, aç?lm?? veya ?slanm?? paketlerde bunu yapman?z çok önemlidir. Beklenmedik bir durumda, sorunlu ürünle kar??la??rsan?z paketi teslim almay?p kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargo ?irketi taraf?ndan taraf?m?za iade edilmesini sa?laman?z gerekmektedir.

Teslimat an?nda belirtti?iniz adreste siz yoksan?z, sipari?iniz teslimat adresinde bulunan ki?iye, resimli kimli?i kontrol edilip imzas? al?nd?ktan sonra teslim edilmektedir.

Teslimat an?nda adreste kimse bulunmazsa, kargo ?irketi görevlisi size kargo ?irketinin telefon numaras?n? içeren bir haber notu b?rakacakt?r. Haber notu b?rak?lan adrese tekrar u?ranmaz, bu durumda kargoyu ?ubeden mü?teri almal?d?r. Sipari? verdikten sonra teslim alacak ki?i de?i?tirilememektedir.

Teslimat adresi olarak "internet cafe", "herhangi bir kahvehane", "kargo ?irketlerinin ?ube adresleri" veya "herhangi bir umuma aç?k alan" belirtilmi? ise sipari? iptal edilecek ve bu adreslere teslimat yap?lmayacakt?r.

 

?ADE ?ARTLARI
Tüm mü?terilerimizin; tüketicinin 'Sebep Göstermeksizin Cayma Hakk?' kapsam?nda 7 i? günü içerisinde yasal iade hakk? bulunmaktad?r.

Ayr?ca üretim hatas? ya da ba?ka bir oldu?unu dü?ündü?ünüz ve iade etmek istedi?iniz ürünleri de teslim ald???n?z tarihi takip eden 7 i? günü içerisinde taraf?m?za bildirip, bize ula?t?rabilirsiniz.

?adenizi çal??t???m?z kargo ?irketi ile ücretsiz olarak geri gönderebilirsiniz. Çal??t???m?z kargo ?irketi d???nda, herhangi bir kargo ?irketi ile ürün iadesi yap?lmas? halinde, kargo ücreti gönderen taraf?ndan kar??lan?r. Gönderen taraf?ndan kargo ücreti kar??lanmad??? ve ürün iadesi kar?? ödemeli ?ekilde çal??t???m?z kargo firmas? d???nda ba?ka bir kargo ?irketi arac?l??? ile yap?ld??? takdirde, firmam?z kargo ücretini, ürünün iade bedelinden kesme hakk?na sahip olacakt?r. 

Kargonuzu gönderdikten sonra, gerekli olmas? halinde, gönderi kodunu payla?man?z istenebilir. Lütfen kargo gönderi numaras?n? saklay?n?z.

Sipari?inizi teslim ald???n?z tarihten itibaren 7 i? günü içerisinde iade edebilirsiniz. ?ade i?leminizle ilgili destek bölümümüze ula?arak bilgi verebilir ve ürününüzü faturas?yla birlikte kargo ?irketi ile ödemeli olarak geri gönderebilirsiniz. ?ste?iniz bize ula?t???nda taraf?m?zdan de?erlendirilecek ve size bir bilgi e-postas? gönderilecektir.

?ade edece?iniz ürünü eksiksiz, orijinal faturas?yla, paketi hasar görmemi?, kullan?lmam??, kullan?m hatas? sonucu zarar görmemi? haliyle, sipari? numaras? ve firmam?z?n do?ru adresini içerecek ?ekilde geri gönderdi?inizden emin olmal?s?n?z.

E?er ürünün faturas? bir kurum ad?na düzenlenmi? ise, iade i?lemi için kurumun düzenlemi? oldu?u, kargo pay? dâhil edilmeden, 'Ürün Birim Fiyat? + KDV' ?eklinde kesilmi? bir '?ADE FATURASI' n?n ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Ürünün kutusu, ambalaj?, varsa standart aksesuarlar? bize iade etti?iniz paketin içinde eksiksiz ve hasars?z bir ?ekilde bulunmal?d?r. Orijinal ambalaj? zarar görmü?, tahrip edilmi?, herhangi bir ?ekilde kullan?mdan dolay? zarar görmü? ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Her türlü yaz?l?m, program, PLAK, DVD, VCD, CD ve kasetlerin, bilgisayar ve k?rtasiye malzemelerinin ancak ambalaj? aç?lmam??, bozulmam??, kullan?lmam?? ve denenmemi? oldu?u takdirde iadesi kabul edilir.


?adeniz elimize ula?t?ktan sonra :
Size bir bilgi e-postas? gönderilecek ve iadeniz onayland???nda, ürün bedeli yasal süre olan 10 i? günü içerisinde ödemeyi yapt???n?z kredi kart?n?za iade edilir. Bu süre iade etti?iniz ürünün taraf?m?zdan teslim almas?yla ba?lar. (385 Say?l? Vergi Usül Kanunu Genel Tebli?i uyar?nca zorunludur). ?adenizin ekstrenize yans?ma süresi bankan?za ba?l? olarak de?i?iklik göstermektedir. ?ade i?leminizin kredi kart?n?za yans?mas?nda gecikme ya?anmas? halinde, size gönderdi?imiz bilgi e-postas?n?n içinde yer alan ?ade ??lem Numaras?yla bankan?zdan detayl? bilgi alabilirsiniz.

DE???T?RME KO?ULLARI
Firmam?z’dan yapt???n?z herhangi bir al??veri?te, ürünün niteli?i ne olursa olsun de?i?im yapam?yoruz. Ancak teslim ald???n?z andan itibaren 7 gün içerisinde yukar?da belirtti?imiz ko?ullar? yerine getirerek ürünü iade edebilirsiniz.

Sayg?lar?m?zla,

Hakkımızda
İletişim
Mesafeli Satış Sözleşmesi
+90 (850) 305 0 465
+90 (462) 341 42 96
Sancak Mah. Trabzon Cad. No:88/A Yomra TRABZON
info@gokcay.com.tr

Kart bilgileriniz 256 bit SSL sertifikası ile korunmaktadır
         

HAKKIMIZDA

KURUMSAL

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Gök Çay, bir Değirmencioğlu markasıdır. Gıda ve çay sektöründe yarım asırlık tecrübe ve deneyime sahip olan Değirmencioğlu, karadenizin en güzel çaylarından seçme olarak ürettiği Gök Çay'ı yıllardır özenle ve büyük bir titizlikle siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır....
 

 

Kredi kartı bilgileriniz 256 bit SSL sertifikası ile korunmaktadır

E-Mail Listemizi Katılıp yeniliklerden haberdar olun

   
 

+90 (850) 305 0 465

+90 (462) 341 42 96

Sancak Mah. Trabzon Cad. No:88/A Yomra TRABZON

info@gokcay.com.tr

İletişim ve Destek Hattı
0850 305 0 465
09:00 - 17:00 Saatleri Arası

     

Gök Çay2019 Bu sitede kullanılan tüm materyaller özgündür, izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamazlar