0850 305 0 465
info@gokcay.com.tr
Sipariş Takibi
Havale Bildirimi Yap
Ana Sayfa GÖK Oolong Çay (100 Gr)
GÖK Oolong Çay (100 Gr)
Ürün Kodu : 05 302
Ürün Adı : GÖK Oolong Çay (100 Gr)

Satış Fiyatı : 25,00 TL (%8 KDV DAHİL)

Sepete Ekle

Çin, Tavyan ve Japonyada geleneksel olarak içilen bir çay türüdür.

Oolong çayının yararları:

 • Çayda bulunan antioksidanlar kan şekerini ve insülin değerini düşürmeye yardımcı olur.
 • Kan basıncını ve kolestrol değerlerini düşürerek kalp hastalıklarının riskini azaltmaktadır.
 • İçinde bulunan pelifonlar yağ emilimini azaltır ve metabolizmayı hızlandırır. Bu yüzden kalori yakma işlemi hızlandırılmış olur.
 • Beyin fonksiyonlarının korunmasına ve Alzheimer hastalığının önlenmesine yardımcı olur.
 • Noradrenalin ve dopamin salgılanmasını artırarak sağlıklı ruh hali oluşmasına ve konsantrasyonun artmasına yardım eder.
 • İçildikten özellikle iki saat sonra rahatlatıcı etki gösterir.
 • Bilim adamları çayın kanser hastalıklarına karşı koruyucu olduğu teorisiyle bu konuda araştırma yapmaktadırlar.
 • İçinde bulunan oksidanlar diş ve kemiklerin güçlülüğünü artırır. İçinde bolca bulunan florür sayesinde diş minesini güçlendirir.
 • Kafein açısından zengindir. *Hamileler ve altı yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılması önerilmez.

 

Oolong Çayının Yapımı

Çay demlenirken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Seramik kap kullanılması önerilir.
 • Başka çayların demlendiği demlik kullanılması önerilmez.
 • Kullanılacak materyallerin hepsi içine sıcak su konularak ısıtılmalıdır.
 • Aynı yapraklar kullanılarak 3-5 kere çay demlenebilir.
 • Kullandığınız materyalleri, temizlik ürünleri veya sabun olmadan sıcak suyla temizleyiniz.

 

Malzemeler:

 • 200 ml sıcak su ( 90-95°C). (Kapları önceden ısıtmak için fazladan sıcak su kullanılır.)
 • Yuvarlak şekilli çay için 1 çay kaşığı, yaprak şekilli çay için 2 yemek kaşığı çay kullanılır
 • Su ısıtıcı
 • Termometre
 • Çayı içeceğiniz kap ölçüsünde bir demlik. (Aromayı korumak için seramik olması önerilir ve başka çay türleri demlenirken kullanılmamalıdır.)
 • Çay kaşığı/yemek kaşığı
 • Süzgeç
 • Zamanlayıcı
 • Demliğin içindeki demlenmiş çayın sığacağı bir içim kabı.

 

Çayın yapılışı:

 • Suyu 90°C ‘ye kadar ısıt. Eğer termometre yoksa kaynadıktan sonra iki dakika boyunca soğumasını bekleyin.
 • Kullanılacak demliği ısıtmak için içine ve üzerine kaynamış su dök. Isındıktan sonra suyu dışarı dök.
 • Çayı demliğin içine koy. Sonra sıcak (95°C ) suyu demliğin içine dök.
 • 10 saniye bekledikten sonra suyu dışarı dök. (Bu işlem çayı demlenmeye hazır hale getirmek ve çayı temizlemek için yapılır.)
 • Sıcak suyu (95°C) demliğin içine dök. 1-1.5 dakika bekle.
 • Çayı süzgeç kullanarak bardağın içine dök.
Toplam Yorum Sayısı (0)


Yorum Eklemek İçin Üye Olmalısınız

Üye Ol

Sipari?leriniz, ödemesi tamamland?ktan sonra en geç 3 i? günü içinde kargoya verilecektir. 

Grev, lokavt, tabii afetler, ayaklanma, halk hareketleri, nükleer risk ve tehlike, sava?, istila, ihtilal, iç sava?, sabotaj ve yang?n halleri gibi ola?anüstü durumlarda ve al?c?dan kaynaklanan (adreste bulunmama, teslim alacak yetkilinin olmamas?, al?c?n?n adresten ta??nm?? olmas?, vb.) durumlarda teslimat süresi ve ko?ullar? de?i?kenlik gösterebilir.

Sipari?inizi resimli bir kimlik ibraz ederek, imza kar??l??? kargo görevlisinden teslim alabilirsiniz.

Sipari?iniz teslim edildi?inde, kargo yetkilisi e?li?inde paketinizi açmal? ve ürünü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmi?, y?rt?lm??, aç?lm?? veya ?slanm?? paketlerde bunu yapman?z çok önemlidir. Beklenmedik bir durumda, sorunlu ürünle kar??la??rsan?z paketi teslim almay?p kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargo ?irketi taraf?ndan taraf?m?za iade edilmesini sa?laman?z gerekmektedir.

Teslimat an?nda belirtti?iniz adreste siz yoksan?z, sipari?iniz teslimat adresinde bulunan ki?iye, resimli kimli?i kontrol edilip imzas? al?nd?ktan sonra teslim edilmektedir.

Teslimat an?nda adreste kimse bulunmazsa, kargo ?irketi görevlisi size kargo ?irketinin telefon numaras?n? içeren bir haber notu b?rakacakt?r. Haber notu b?rak?lan adrese tekrar u?ranmaz, bu durumda kargoyu ?ubeden mü?teri almal?d?r. Sipari? verdikten sonra teslim alacak ki?i de?i?tirilememektedir.

Teslimat adresi olarak "internet cafe", "herhangi bir kahvehane", "kargo ?irketlerinin ?ube adresleri" veya "herhangi bir umuma aç?k alan" belirtilmi? ise sipari? iptal edilecek ve bu adreslere teslimat yap?lmayacakt?r.

 

?ADE ?ARTLARI
Tüm mü?terilerimizin; tüketicinin 'Sebep Göstermeksizin Cayma Hakk?' kapsam?nda 7 i? günü içerisinde yasal iade hakk? bulunmaktad?r.

Ayr?ca üretim hatas? ya da ba?ka bir oldu?unu dü?ündü?ünüz ve iade etmek istedi?iniz ürünleri de teslim ald???n?z tarihi takip eden 7 i? günü içerisinde taraf?m?za bildirip, bize ula?t?rabilirsiniz.

?adenizi çal??t???m?z kargo ?irketi ile ücretsiz olarak geri gönderebilirsiniz. Çal??t???m?z kargo ?irketi d???nda, herhangi bir kargo ?irketi ile ürün iadesi yap?lmas? halinde, kargo ücreti gönderen taraf?ndan kar??lan?r. Gönderen taraf?ndan kargo ücreti kar??lanmad??? ve ürün iadesi kar?? ödemeli ?ekilde çal??t???m?z kargo firmas? d???nda ba?ka bir kargo ?irketi arac?l??? ile yap?ld??? takdirde, firmam?z kargo ücretini, ürünün iade bedelinden kesme hakk?na sahip olacakt?r. 

Kargonuzu gönderdikten sonra, gerekli olmas? halinde, gönderi kodunu payla?man?z istenebilir. Lütfen kargo gönderi numaras?n? saklay?n?z.

Sipari?inizi teslim ald???n?z tarihten itibaren 7 i? günü içerisinde iade edebilirsiniz. ?ade i?leminizle ilgili destek bölümümüze ula?arak bilgi verebilir ve ürününüzü faturas?yla birlikte kargo ?irketi ile ödemeli olarak geri gönderebilirsiniz. ?ste?iniz bize ula?t???nda taraf?m?zdan de?erlendirilecek ve size bir bilgi e-postas? gönderilecektir.

?ade edece?iniz ürünü eksiksiz, orijinal faturas?yla, paketi hasar görmemi?, kullan?lmam??, kullan?m hatas? sonucu zarar görmemi? haliyle, sipari? numaras? ve firmam?z?n do?ru adresini içerecek ?ekilde geri gönderdi?inizden emin olmal?s?n?z.

E?er ürünün faturas? bir kurum ad?na düzenlenmi? ise, iade i?lemi için kurumun düzenlemi? oldu?u, kargo pay? dâhil edilmeden, 'Ürün Birim Fiyat? + KDV' ?eklinde kesilmi? bir '?ADE FATURASI' n?n ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Ürünün kutusu, ambalaj?, varsa standart aksesuarlar? bize iade etti?iniz paketin içinde eksiksiz ve hasars?z bir ?ekilde bulunmal?d?r. Orijinal ambalaj? zarar görmü?, tahrip edilmi?, herhangi bir ?ekilde kullan?mdan dolay? zarar görmü? ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Her türlü yaz?l?m, program, PLAK, DVD, VCD, CD ve kasetlerin, bilgisayar ve k?rtasiye malzemelerinin ancak ambalaj? aç?lmam??, bozulmam??, kullan?lmam?? ve denenmemi? oldu?u takdirde iadesi kabul edilir.


?adeniz elimize ula?t?ktan sonra :
Size bir bilgi e-postas? gönderilecek ve iadeniz onayland???nda, ürün bedeli yasal süre olan 10 i? günü içerisinde ödemeyi yapt???n?z kredi kart?n?za iade edilir. Bu süre iade etti?iniz ürünün taraf?m?zdan teslim almas?yla ba?lar. (385 Say?l? Vergi Usül Kanunu Genel Tebli?i uyar?nca zorunludur). ?adenizin ekstrenize yans?ma süresi bankan?za ba?l? olarak de?i?iklik göstermektedir. ?ade i?leminizin kredi kart?n?za yans?mas?nda gecikme ya?anmas? halinde, size gönderdi?imiz bilgi e-postas?n?n içinde yer alan ?ade ??lem Numaras?yla bankan?zdan detayl? bilgi alabilirsiniz.

DE???T?RME KO?ULLARI
Firmam?z’dan yapt???n?z herhangi bir al??veri?te, ürünün niteli?i ne olursa olsun de?i?im yapam?yoruz. Ancak teslim ald???n?z andan itibaren 7 gün içerisinde yukar?da belirtti?imiz ko?ullar? yerine getirerek ürünü iade edebilirsiniz.

Sayg?lar?m?zla,

Hakkımızda
İletişim
Mesafeli Satış Sözleşmesi
+90 (850) 305 0 465
+90 (462) 341 42 96
Sancak Mah. Trabzon Cad. No:88/A Yomra TRABZON
info@gokcay.com.tr

Kart bilgileriniz 256 bit SSL sertifikası ile korunmaktadır
         

HAKKIMIZDA

KURUMSAL

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Gök Çay, bir Değirmencioğlu markasıdır. Gıda ve çay sektöründe yarım asırlık tecrübe ve deneyime sahip olan Değirmencioğlu, karadenizin en güzel çaylarından seçme olarak ürettiği Gök Çay'ı yıllardır özenle ve büyük bir titizlikle siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır....
 

 

Kredi kartı bilgileriniz 256 bit SSL sertifikası ile korunmaktadır

E-Mail Listemizi Katılıp yeniliklerden haberdar olun

   
 

+90 (850) 305 0 465

+90 (462) 341 42 96

Sancak Mah. Trabzon Cad. No:88/A Yomra TRABZON

info@gokcay.com.tr

İletişim ve Destek Hattı
0850 305 0 465
09:00 - 17:00 Saatleri Arası

     

Gök Çay2019 Bu sitede kullanılan tüm materyaller özgündür, izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamazlar